Pokaż # 
Tytuł
Maszyny rolnicze o szerokości przekraczającej 3m
Dofinansowanie ogródków działkowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
W sprawie dostępności miału węglowego dla producentów prowadzących uprawy pod osłonami
W sprawie strat wyrządzanych przez krukowate (kruki, wrony i gawrony) w uprawach polowych
Waloryzacja emerytur z KRUS
Zarząd ŚIR ws. terminu wysiewu poplonów ścierniskowych
Apel o wsparcie finansowe producentów ziemniaków jadalnych, którzy zostali poszkodowani podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19
Uwagi Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej do projektu dokumentu "Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej" w układzie ze strony MRiRW
Działania Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w zakresie zmian do ustawy o ochronie zwierząt tzw. „piątka dla zwierząt”
Zarząd ŚIR ws. problemu skutków dla rolnictwa braku prowadzenia gospodarki łowieckiej w obwodach nr 85, 86 i 97, położonych w powiecie zawierciańskim
Zarząd ŚIR ws. zagrożenia dochowania terminu zwykłego koszenia łą
Stanowisko Zarządu ŚIR w sprawie strat w uprawach roślin rolniczych wyrządzanych przez dzikie ptactwo
Usprawnienie procedury wprowadzania zmian w IRZ-cie w sytuacji, gdy rolnik z jakiś powodów nie może korzystać z systemu zmian poprzez internet
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnosi o pilne podjęcie działań osłonowych sektorze produkcji bydła
Stanowisko Zarządu ŚIR w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem granic dla ruchu nietowarowego w Czechach
Stanowisko ws. możliwości sprzedaży na targowiskach miejskich produktów rolnych przez rolników, zwłaszcza rozsad, nowalijek, kwiatów ciętych
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji na rynku mleka
Zarząd ŚIR wnosi o niezwłoczną weryfikację stanu zagrożenia suszą na terenie województwa śląskiego
Stanowiska Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego przy KRIR z dnia 22.11.2
Opinia Zarządu ŚIR, do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.