ASF

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

 

16.10.2020: Wyrównanie dochodów dla producentów świń ze stref asf jeszcze w tym roku?

17.08.2020: Działania MRiRW w sprawie znoszenia strefy niebieskiej

28.07.2020: Wniosek w sprawie przyspieszenia znoszenia strefy niebieskiej

22.07.2020: Uwagi w sprawie ASF

07.07.2020: Informacje w sprawie odstrzału sanitarnego

25.06.2020: Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej MRiRW w zakresie ASF

13.05.2020: Będą ułatwienia w przemieszczaniu świń pomiędzy strefami

13.05.2020: ASF – co ze zmniejszeniem stref- info - MRiRW

08.05.2020: ASF- w odwrocie ? czy zostaną zmiejszone obszary stref

29.04.2020: ASF zasady przemieszczania świń wytyczne GIW

01.04.2020: ASF: Odstępstwa od obowiązku wykonywania badań krwi

01.04.2020: Przeciążenie łączy internetowych – kolejny problem rolników

02.03.2020: Wniosek o uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa

25.02.2020: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

04.02.2020: Brak pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące przed ASF

04.02.2020: Wniosek o wprowadzenie zmian w procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF

27.12.2019: ASF: Propozycja w sprawie redukcji populacji dzików

19.12.2019: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

18.12.2019: Propozycje Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF

16.12.2019: Zasady bioasekuracji w zakresie ASF w trakcie polowań na dziki

28.11.2019: Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem ASF

05.11.2019: MRiRW o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF

23.09.2019: Biuro Prasowe MRiRW zamieszcza przekazane materiały dotyczące ASF w specjalnie utworzonej na stronie internetowej

12.09.2019: Rolnik pokrywa koszty utylizacji padłych dzików

30.05.2019: MRiRW nt. krótszego okresu ważności badań próbek krwi od świń

15.04.2019: Pomoc z PROW także dla rolników poszkodowanych przez ASF

06.03.2019: 6570 zł rekompensaty za konieczność rezygnacji z produkcji świń

11.01.2019: Samorząd rolniczy popiera redukcyjny odstrzał dzików

10.10.2018: MRiRW nie planuje kolejnego naboru wniosków o refundację kosztów na bioasekurację

10.10.2018: Wnioski na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

06.08.2018: Pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny. Tylko do 14 sierpnia można składać wnioski.

Nowe rozporządzenie o ARiMR – pomoc dla hodowców świń

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

Zasady bioasekuracji w całym kraju

 

Główne aktualne źródła informacji:

Ministerstwo Rolnictwa o ASF

Główny Inspektorat Weterynarii - ASF w Polsce

Krajowa Rada Izb Rolniczych

 

Materiały filmowe dotyczące ASF i ptasiej grypy

 

2020 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.