Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej kadencji 2019-2023

 

Prezes zarządu - Roman Włodarz
Prezes Zarządu Roman Włodarz
Wiceprezes Zarządu Piotr Kołodziejczyk
Członek Zarządu - Romuald Brandys
Członek Zarządu Romuald Brandys
Członek Zarządu - Janusz Wita
Członek Zarządu Janusz Wita
Członek Zarządu Krzysztof Wenglorz
Delegat do KRIR - Robert Nowak
Delegat do KRIR Robert Nowak
 
 

Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura Zarządu ŚIR

 

 

Podział kompetencji Zarządu ŚIR poszczególnych Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej:

 • Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR – powiaty: gliwicki, lubliniecki i tarnogórski.
 • Piotr Kołodziejczyk – Wiceprezes Zarządu ŚIR – powiaty: zawierciański, myszkowski, kłobucki i częstochowski.
 • Romuald Brandys – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: pszczyński, bieruńsko – lędziński, mikołowski i będziński.
 • Krzysztof Wenglorz  – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: cieszyński, żywiecki i bielski.
 • Janusz Wita – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski.

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Roman Pielorz

Blandyna Kąkol

Danuta Matusiak

Renata Szczurek

Grzegorz Gworys

2019 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.