Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej kadencji 2015-2019

Prezes zarządu - Roman Włodarz
Prezes Zarządu Roman Włodarz
Wiceprezes Zarządu -  Jan  Grela
Wiceprezes Zarządu Jan Grela
Członek Zarządu -  Romuald  Brandys
Członek Zarządu Romuald Brandys
Członek Zarządu -  Janusz Wita
Członek Zarządu Janusz Wita
Członek Zarządu -  Piotr Kołodziejczyk
Członek Zarządu Piotr Kołodziejczyk
Delegat do KRIR  -  Robert  Nowak
Delegat do KRIR Robert Nowak
 
 

Plan pracy Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej na 2016 rok

 

Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu ŚIR

Roman Włodarz - powiaty: gliwicki, mikołowski, bielski, cieszyński

Jan Grela - powiaty: zawierciański, będziński, tarnogórski, lubliniecki

Romuald Brandys - powiaty: pszczyński, bieruńsko-lędziński, żywiecki

Piotr Kołodziejczyk - powiaty: myszkowski, kłobucki, częstochowski

Janusz Wita - powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski

 

Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura Zarządu ŚIR

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Roman Pielorz - Przewodniczący Komisji

Blandyna Kąkol - Członek Komisji

Maria Tatarczyk - Członek Komisji

Stefan Haczek - Członek Komisji

Grzegorz Gworys - Członek Komisji

 

Biura powiatowe ŚIR

Bielsko-Biała

ul.Gen.M. Boruty  Spiechowicza 24
43-300 Bielsko – Biała  
tel./fax. 33/814-91-79

Częstochowa

ul.  Focha 25 m.2  
42-200 Częstochowa
tel./fax. 34/368-15-12

Rudnik

ul. Mickiewicza 2 
47-411 Rudnik 
tel. 32/410-64-28 wew. 129

Lubliniec

ul. Sobieskiego 9 
42-700 Lubliniec
tel/fax. 34/356-10-90

Międzyświeć

ul. Cieszyńska 85
43-430 Skoczów
tel. 33/853-35-35

2017 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.