SZKODY ŁOWIECKIE

 

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Katowicach, poniżej podajemy adresy e-mail oraz dane kontaktowe, na które należy wysyłać zgłoszenia szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

Adresy e-mail (plik pdf)

 

Adresy Kół działających na terenie i w granicach powiatu:

lublinieckiego (plik pdf)

częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego (plik pdf)

 

----- 

20-10-2020: Szacowanie szkód łowieckich bez uwzględnienia kosztów sprzętu

31-08-2016: Odpowiedź MŚ na pismo Zarządu ŚIR w sprawie szkód w uprawach rolniczych przez dzikie ptactwo w szczególności przez krukowate, gołębie, żurawie i dzikie gęsi

17-08-2016: Zarząd KRIR w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie

17-08-2020: Odszkodowania za szkody powodowane przez ptaki?

20-07-2020: Jak zwalczać gryzonie

09-07-2020: Szkody powodowane przez ptaki chronione

29-04-2020: Rolnicy najbliższą myśliwym grupą społeczną

21-04-2020: Szkody powodowane przez ptaki chronione

16-04-2020: Ochrona upraw przez zwierzyną znowu możliwa

16-04-2020: Konieczność przywrócenia polowań i szacowania strat łowieckich

13-01-2020: W sprawie adresów kół łowieckich, na które należy zgłaszać szkody łowieckie

30-09-2019: Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

18-07-2019: Kto ponosi koszty utylizacji dzików – czy mają to robić rolnicy?

28-06-2019: Resort środowiska w sprawie wpisania zajęcy na listę zwierząt łownych bez okresów ochronnych

10-05-2019: Minister Środowiska odpowiada na wniosek KRIR ws zmiany obowiązującego modelu łowiectwa

08-05-2019: Prawo łowieckie - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

26-04-2019: Stanowisko resortu środowiska ws. udziału izb rolniczych m.in. w opiniowaniu rocznych planów łowieckich

15-04-2019: Odpowiedź GDOŚ w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry - składanie oświadczeń

15-04-2019: Szacowanie szkód bobrowych

28-03-2019: Będzie interpretacja „obiektu produkcyjnego”

29-01-2019: Wniosek o urzędowe określenie cen do wyceny szkód łowieckich

29-10-2018: Resort środowiska ws. rekompensat z tyt. poniesionych strat w uprawach wyrządzonych przez dziką zwierzynę

10-10-2018: Opinia do projektu rozporządzenia ws. szacowania szkód łowieckich

02-08-2018: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie

14-06-2018: Resort środowiska ws. zmniejszenia zagęszczenia populacji dzików

14-06-2018: Resort środowiska ws. redukcyjnego odstrzału jeleniowatych

17-05-2018: Ministerstwo Środowiska ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

23-04-2018: W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta: muflona, kormorana, żurawia, gęsi i czaple

12-04-2018: Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody

22-01-2018: Dane ilościowe ZO PZŁ dotyczące odstrzału dzików w woj. śląskim z podziałem na obwody łowieckie

19-01-2018: Resort Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy przepisów w procesach o zapłatę odszkodowania

17-01-2018: Redukcyjny odstrzał bobra europejskiego

07-01-2018: MRiRW w sprawie pilnych działań mających na celu depopulację dzików

07-12-2017: Ustawa Prawo łowieckie - od 1 stycznia 2019 r.

29-08-2017: Odpowiedź MRIRW ws. wypłaty odszkodowania gdy wystąpiły szkody a Starosta nie podpisał z KŁ umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego

26-08-2017: Odpowiedź MŚ dot. kwestii wypłaty odszkodowania gdy nie została podpisana umowa dzierżawy obwodu łowieckiego

03-07-2017: Odszkodowania za szkody powodowane przez bobry - bez utraconych korzyści

23-06-2017: Koło łowieckie ORLIK w Siewierzu informuje o zaprzestaniu działalności związanej z gospodarką łowiecką

30-01-2017: W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

09-01-2017: Opinia Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo łowieckie

08-06-2016: Opinia do projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo łowieckie

04-02-2016: Projekt komisyjny Prawo łowieckie_(Telus)

04-02-2016: Stanowisko_Zarzadu_KRIR_ws_komisyjnego_Projektu_Prawo_łowieckie

25-01-2016: Roczny plan łowiecki Polskiego Związku Łowieckiego (Polska)

25-01-2016: Roczny plan łowiecki Polskiego Związku Łowieckiego (Śląsk)

05-01-2016: Ukazał się projekt nowelizacji ustawy "Prawo łowieckie"

14-12-2015: Samorząd rolniczy przypomina o koniecznej nowelizacji ustawy "Prawo łowieckie"

 

Opracowanie: Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych - procedury postepowania

Obwody łowieckie

ORSIP - Aktualny podział na obwody łowieckie

 

2020 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.