Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej kadencji 2019-2023

 

Prezes zarządu - Roman Włodarz
Prezes Zarządu Roman Włodarz
Wiceprezes Zarządu Piotr Kołodziejczyk
Członek Zarządu - Romuald Brandys
Członek Zarządu Henryk Piątek
Członek Zarządu - Janusz Wita
Członek Zarządu Janusz Wita
Członek Zarządu Krzysztof Wenglorz
Delegat do KRIR - Robert Nowak
Delegat do KRIR Robert Nowak

 

Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu ŚIR w układzie terytorialnym województwa śląskiego:

Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR – powiaty: gliwicki, lubliniecki, pszczyński i mikołowski.

Piotr Kołodziejczyk – Wiceprezes Zarządu ŚIR – powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński i częstochowski.

Henryk Piątek  – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: tarnogórski, bieruńsko – lędziński, kłobucki.

Krzysztof Wenglorz  – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: cieszyński, żywiecki i bielski.

Janusz Wita – Członek Zarządu ŚIR – powiaty: wodzisławski, rybnicki, raciborski.

 

Biuro Zarządu ŚIR:

Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura
 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Blandyna Kąkol - Przewodnicząca Komisji
 • Grzegorz Gworys - Członek Komisji
 • Danuta Matusiak - Członek Komisji
 • Roman Pielorz - Członek Komisji
 • Renata Szczurek - Członek Komisji 

 

Skład Komisji Kobiet i Rodzin z Obszarów  Wiejskich

 • Renata Szczurek - Przewodnicząca Komisji
 • Danuta Matusiak - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Grzegorz Gworys - Członek Komisji
 • Stefan Haczek - Członek Komisji
 • Blandyna Kąkol - Członek Komisji
 • Jacek Łaszczyk - Członek Komisji
 • Roman Pielorz - Członek Komisji
 • Dorota Dudziuk - Członek Komisji
2023 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.