Waloryzacja emerytur z KRUS

L. dz. ŚIR/K/085/11/2022                                                     Katowice, 16.05.2022 r.  

 

 

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Zarządu

Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

           W ostatnim czasie, Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej otrzymuje od rolników wiele sygnałów, dotyczących ostatniej waloryzacji emerytur z KRUS. W opinii wielu rolników pojawił się błąd w wyliczeniach ze strony KRUS, gdyż po waloryzacji, której wskaźnik w roku bieżącym wynosi 7 %, rolnicy nie otrzymują finalnie emerytur wyższych o 7%. Jednak to nie wina KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej (od której za pomocą indywidualnych wskaźników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto), a nie kwota brutto dotychczas otrzymywanej  emerytury, jak to jest w przypadku emerytur w systemie powszechnym, gdzie waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji. W praktyce oznacza to, że końcowy wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji, czyli 7%.

          Ponadto, w przypadku łączenia emerytury rolniczej z emeryturą z systemu powszechnego, gdzie emeryt otrzyma sumarycznie emeryturę z tych dwóch źródeł wyższą niż najniższa emerytura pracownicza, waloryzacji kwoty emerytury rolniczej nie dokonuje się. Jest to kolejny przykład przepisów prawnych krzywdzących rolników.

          Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zwraca się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z wnioskiem, o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady.

 

Z poważaniem

Roman Włodarz

Prezes Zarządu

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.