Stanowisko Zarządu ŚIR w sprawie strat w uprawach roślin rolniczych wyrządzanych przez dzikie ptactwo

 

Pan

Michał Woś

Minister Środowiska

 

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego oraz Rolników z terenu województwa śląskiego, zwraca się z prośbą do Pana Ministra o pilne zajęcie się sprawą odszkodowań dla rolników, którzy ponoszą olbrzymie straty w uprawach roślin rolniczych, wyrządzanych przez dzikie ptactwo, w szczególności przez krukowate, gołębie grzywacze, żurawie i dzikie gęsi.  W chwili obecnej nie ma ustalonej żadnej formy odszkodowania za straty wyrządzane przez ptaki, które z roku na rok zwiększają ekspansję i potęgują straty. W bieżącym roku nasilenie strat jest szczególnie duże na zasiewach kukurydzy, roślin białkowych, a w okresie zimy i wczesną wiosną na roślinach ozimych. Skala strat przekroczyła już dawno granice naturalnej tolerancji.  Równocześnie Zarząd Śląskiej Izby rolniczej wnosi o pilne uproszczenie procedur uzyskiwania przez rolników zgody na odstraszanie ptaków, najlepiej w formie okresowych zgód obszarowych. 

 

Roman Włodarz

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.