Stanowisko Zarządu ŚIR w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem granic dla ruchu nietowarowego w Czechach

 

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem granic dla ruchu nietowarowego, zwraca uwagę na problem rolników gospodarujących w rejonach nadgranicznych i posiadających grunty rolne poza granicami naszego kraju. W szczególności dotyczy to granicy polsko – czeskiej. W obecnej sytuacji nasi rolnicy nie mogą przekroczyć granicy Polski jadąc na swoje pole, często przylegające do granicy po stronie czeskiej, i następnie swobodnie wrócić do gospodarstwa, ponieważ formalnie wpadają w obowiązek kwarantanny.

Zarząd ŚIR zwraca się o pilne rozwiązanie tego problemu np. poprzez zrównanie statusu takich rolników ze statusem kierowców TIR-ów. Problem ten dotyczy głównie dużych gospodarstw towarowych, które posiadają lub dzierżawią po stronie czeskiej po kilkaset hektarów gruntów. Pozostawienie tych rolników w obecnej sytuacji prawnej oznacza faktycznie brak możliwości wykonania terminowych zabiegów agrotechnicznych, w tym siewu, i może prowadzić do utraty plonu i utraty dochodu.

 

Prezes Zarządu

Roman Włodarz

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.