Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnosi o pilne podjęcie działań osłonowych sektorze produkcji bydła

 

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją na rynku wołowiny. Z informacji, które przesyłają nam rolnicy wynika, że w ostatnich kilku tygodniach doszło nie tylko do gwałtownego spadku cen żywca wołowego, głównie młodego bydła, ale występują też problemy z fizyczna możliwością zbytu oraz następuje przesuwanie terminów odbioru, aż do  anulowania odbioru włącznie. Równocześnie, w związku z sytuacją wywołana koronawirusem, problemy ze zbytem mleka zaczynają być też przenoszone na rynek żywca, ponieważ   spadek cen mleka oraz zmuszanie rolników do ograniczania dostaw mleka przez zakłady mleczarskie powoduje przyśpieszoną selekcje krów i wzrost podaży żywca.   

Biorąc pod uwagę znaczenie ekonomiczne produkcji bydła w naszym rolnictwie, także w związku z relatywnie niskim poziomem spożycia wołowiny w Polsce, Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, wnosi o pilne podjęcie działań osłonowych w tym sektorze.

Według naszej oceny, w krótkim okresie czasu  skutecznym rozwiązaniem byłoby zdjęcie nadwyżki wołowiny z rynku poprzez zaaktywizowanie różnych form wsparcia mechanizmami unijnymi np. dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny, a także zdjęcia nadwyżki wołowiny przez Agencję Rezerw Materiałowych. Takie rozwiązania dałyby szansę do utrzymania potencjału produkcyjnego żywca wołowego w naszych gospodarstwach i zapewnienie podaży naszej wołowiny na rynki międzynarodowe po ustaniu epidemii koronawirusa.

 

Prezes Zarządu

Roman Włodarz

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.