Zarząd ŚIR ws. zagrożenia dochowania terminu zwykłego koszenia łą

L.dz.ŚIR/K/410/01/2020                                                            Katowice, 20.07.2020 r.

 

  

Pan

Tomasz Nowakowski

 Prezes

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

            Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej otrzymuje w ostatnim czasie liczne sygnały od rolników producentów bydła o zagrożeniu terminu zwykłego koszenia łąk. Od początku czerwca br. występują w woj. śląskim deszcze nawalne lub deszcze o dużym jednostkowym nasileniu, co spowodowało utrzymujące się podtopienia, zwłaszcza łąk. Obecnie (połowa lipca) nasilają się obawy rolników o dotrzymanie terminu koszenia łąk do 31 lipca.
W szczególności dotyczy to producentów bydła, którzy po ubiegłorocznej suszy nie dysponują żadnymi zapasami pasz objętościowych i dla których pewny zbiór zielonki lub siana z pierwszego pokosu jest jedyną szansą na utrzymanie stada. Rolnicy ci nie są zainteresowani zastępczymi rozwiązaniami, np. mulczowaniem, i z nadzieją czekają na dogodny moment, nawet z opóźnieniem, na skoszenie łąk i zbiór zielonki lub siana.

            W związku z tym Zarząd ŚIR wnosi o niezwłoczne wydanie jednoznacznej informacji dla rolników o sposobie zawiadomienia ARiMR o niemożności dochowania terminu skoszenia łąk i zbioru zielonki w tym roku, aby uniknąć sankcji po ewentualnej kontroli na miejscu.

 

                                                                                  Z poważaniem

Prezes Zarządu ŚIR

Roman Włodarz

Odpowiedź ARiMR z dnia 28.07.2020r. (plik pdf)

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.