Apel o wsparcie finansowe producentów ziemniaków jadalnych, którzy zostali poszkodowani podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19

L. dz. ŚIR/K/080/01/2021                                                   

Katowice,  01.02.2021 r.

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 WARSZAWA

 

            Wobec nasilających się w ostatnim czasie zgłoszeń telefonicznych i petycji kierowanych do Zarządu Śląskiej Izby  Rolniczej, od rolników prowadzących na terenie województwa śląskiego gospodarstwa specjalizujące się w produkcji ziemniaków z przeznaczeniem na frytki oraz chipsy, z prośbą  o interwencję, Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej apeluje o wsparcie finansowe  producentów ziemniaków  jadalnych, którzy zostali poszkodowani podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.

            Prowadzenie tak specyficznej hodowli i uprawy ziemniaka, wymaga nie tylko zakupu określonych odmian sadzeniaków, ale także dostosowania procesów technologicznych  dotyczących ich uprawy i zbioru, co z pewnością generuje koszty prowadzenia gospodarstwa. Zapotrzebowanie ze strony sektora gastronomicznego na frytki spadło w ostatnim okresie niemal do zera, a powstała nadpodaż ziemniaków na frytki i chipsy spowodowała drastyczny spadek cen, które nie pokrywają nawet  wszystkich kosztów produkcji.

Wobec utraty rynków zbytu na skutek zamknięcia hoteli i gastronomii  spowodowanego pandemią COVID - 19 oraz częstymi przypadkami zrywania umów dostaw z rolnikami przez producentów frytek i chipsów, rolnicy ci zostali pozbawieni środków finansowych, nie tylko celem utrzymania ciągłości funkcjonowania gospodarstwa, ale po prostu również środków do życia.

            Zebrane jesienią ziemniaki nadal znajdują się w tych gospodarstwach. Dalsze utrzymywanie tej niekorzystnej sytuacji, spowoduje nie tylko dalsze pogorszenie sytuacji materialnej rolników, ale także to, że ziemniaki te nie będą nadawały się do przetwórstwa na frytki czy chipsy  ze względu na utratę walorów przetwórczo- konsumpcyjnych.

Wprawdzie w roku 2020 MRiRW w ramach instrumentu  pn: „Pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem COVID - 19’’ w ramach działania ,,Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uruchomiło środki finansowe, ale  wsparcie to zakończyło się 7 października 2020 roku.  Rolnicy nie mogli wtedy przewidzieć dalszych skutków sprzedaży swoich towarów,
a szczególnie obostrzeń  związanych z pandemią.

            Dlatego Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą o rozważenie ponownego uruchomienia pomocy finansowej zbliżonej do tej, która miała miejsce jesienią 2020 roku,  ponieważ pozostawienie takiego stanu rzeczy jak obecnie, spowoduje  bardzo mocne zachwianie produkcji rolnej u rolników zajmujących się uprawą  ziemniaków.

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu ŚIR

Roman Wlodarz

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.