INFORMACJA O WYDAWNICTWACH PDO 2016 ROK

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie śląskim informuje, że w najbliższym czasie zostaną wydanie:

·        Biuletynu „Wyniki 2015. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w Województwie Śląskim w roku 2015”

·        Broszury informacyjnej „Lista Odmian Zalecanych do uprawy w Województwie Śląskim na rok 2016”

Wydawnictwa zostaną sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowania wykorzystane zostaną przez producentów rolnych, firmy doradcze, firmy handlowo- nasienne, instytucje obsługujące sektor rolny w celu upowszechniana wiedzy o odmianach i postępie biologicznym w produkcji roślinnej.

SDOO organizuje corocznie 15-20 szkoleń, w czasie których wykorzystywane są powyższe publikacje.

Publikacje będą dostępne na stronie http://slaskie.ksow.pl/

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.