Forum Rolnicze w Międzyświeciu

Forum Rolnicze w Międzyświeciu

12.02.2016 roku w Zespole Szkół Przyrodniczo-Techniczych w Międzyświeciu odbyło się Forum Rolnicze, na które przybyło ok. 300 osób.  Rolnicy, producenci, hodowcy wysłuchali wystąpień prelegentów. Omawiane tematy w tym roku głównie dotyczyły m.in. sprzedaży bezpośredniej – wystąpienie Anety Klusek – Głównego Specjalisty w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW oraz wystąpienie Ryszarda Czaickiego – Prezesa Małopolskej Izby Rolniczej, nowych zasad programu rolnośrodowiskowego w ramach tzw. II filara – Maria Siąkała – Specjalista ds ekologii ŚODR w Częstochowie, Nowego PROW 2014-2020 – Henryk Kolasa – Główny Specjalista Biura Wsparcia Inwestycyjnego ArmiR w Częstochowie, Jak realizować zazielenienie – Robert Frączyk – Główny specjalista Biura Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR w Częstochowie oraz zagadnienia związane z szkodami i ubezpieczeniami w rolnictwie – Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.
Organizatorem forum był Zespół Szkół Rolnych w Międzyświeciu, ARiMR, Śląska Izba Rolnicza, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej, ŚODR

Uczestników spotkania powitali Danuta Kożusznik - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Jan Delong - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu oraz Piotr Brańczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Cieszyńskiego. Spotkanie otworzył Janusz Król - Starosta Powiatu Cieszyńskiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in:, Małgorzata Pępek - Poseł na Sejm RP, Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek woj. śląskiego, Ludwik Kuboszek – Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Grzegorz Szetyński – Wicestarosta bielski, Mirosław Sitko – Burmistrz Skoczowa, Janusz Wita – Radny Sejmiku Woj. Śląskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Sylwia Cieślar – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystian Kiełbasa - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Robert Karpeta – Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Boski – Dyrektor ŚODR w Częstochowie, Tomasz Żabiński – Dyrektor OT ARR w Katowicach, Zygmunt Adrianek – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Henryk Kolasa – Główny Specjalista Biura ARiMR, Robert Frączyk - Specjalista Biura ARiMR, Bożena Maślanka – Dyrektor ŚODR w Częstochowie OT Bielsko-biała, Zdzisław Bylok – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska kraina”,  Kierownicy BP ARiMR, KRUS, ODR oraz wiele szacownych osobistości reprezentujących instytucje państwowe i samorządowe.

Wszyscy zaproszeni Goście mogli skorzystać z szerokiej oferty  materiałów informacyjnych  i produktów reklamowych dostępnych na stoiskach ŚIR, ARiMR, ARR, ŚODR, Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina:, Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”, Lokalnej Grupy Rybackiej Bielsko- Biała, KWS, Polnet, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, Franciszek Gluza- Cehave, Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą  w Krasnem, Związku Hodowców Bydła, Banku Spółdzielczego, Banku BGŻ. Oprócz tego można było obejrzeć krótki program artystyczny oraz rozsmakować się w regionalnych potrawach, serwowanych przez uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Techniczych w Międzyświeciu. Dla każdego uczestnika Forum przygotowano ciepły poczęstunek.

 

Prezentacja nt sprzedaży bezpośredniej Ryszard Czaicki

Prezentacja nt ubezpieczeń w rolnictwie oraz szkód łowieckich Roman Włodarz

Prezentacja PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE

Prezentacja Sprzedaż bezpośrednia – nowe przepisy weterynaryjne Aneta Klusek główny specjalista Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prezentacja PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020 Nowa perspektywa

Prezentacja OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.