Konkurs Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego

,,BEZPIECZNE ROLNICTWO POWIATU RACIBORSKIEGO”

 

W dniu 15.12.2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Raciborzu, odbyło się rozstrzygniecie VIII edycji konkursu pn. ,,Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego”. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Śląską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat w Katowicach i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrony środowiska, a także promocja wyróżniających się uczniów zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i ochrony środowiska na wsi. Konkurs obejmował swym zasięgiem obszar powiatu raciborskiego i składał się z dwóch etapów.

 Pierwszy etap - szkolny odbywał się na terenie placówek zgłoszonych do udziału w konkursie. Do konkursu zgłosiło się 14 szkół gimnazjalnych. W etapie szkolnym gimnazjaliści zostali poproszeni o rozwiązanie testu pisemnego składającego się z 30 pytań z zakresu BHP w rolnictwie, działalności Śląskiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz ochrony środowiska naturalnego. W tym roku do I etapu konkursu przystąpiło 303 uczniów, z tej liczby wyłoniono 42 laureatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu.

Ostatecznie do II etapu konkursu na szczeblu powiatowym przystąpiło 40 uczniów, którzy walczyli o indywidualne nagrody rzeczowe oraz tablice pamiątkowe dla szkół w kategorii drużynowej. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test składający się z 40 pytań, a o zwycięstwie w konkursie zdecydowała liczba zdobytych punktów, zaś w sytuacji uzyskania identycznej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym był czas oddania testu w ręce członków Komisji.

 

Uzyskane wyniki w kategorii indywidualnej:

 

I miejsce – Bartosz Cholewa, Gimnazjum Chałupki,

II miejsce – Dawid Krakowczyk, Gimnazjum Krzyżanowice,

III miejsce – Anna Pośpiech, Gimnazjum Krzanowice,

IV miejsce – Dawid Bugla, Gimnazjum Racibórz,

V miejsce – Sebastian Mańczyk, Gimnazjum Bieńkowice,

VI miejsce – Piotr Krolik , Gimnazjum Kornowac,

VII miejsce – Mateusz Błachut, Gimnazjum Pietrowice Wielkie,

VIII miejsce – Dawid Buba, Gimnazjum Tworków,

IX miejsce – Katarzyna Heisig, Gimnazjum Nędza,

X miejsce – Mateusz Bilik, Gimnazjum Chałupki,

XI miejsce – Krzysztof Piskała, Gimnazjum Bieńkowice.

 

Uzyskane wyniki w kategorii drużynowej:

I miejsce Gimnazjum Chałupki,

II miejsce Gimnazjum Krzanowice,

III miejsce Gimnazjum  Bieńkowice.

 

 

            Nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii indywidualnej ufundowaną przez Śląską Izbę Rolniczą, uczniowi Gimnazjum w Krzyżanowicach - Dawidowi Krakowczykowi,  wręczył pan Kazimierz Lach – Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.