Posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego

W dniu 03 marca 2017 r. w Częstochowie odbyło się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego.

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Sławomir Pruciak  - Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego.

W pierwszej części omówiono sprawy bieżące oraz dyskutowano nad planem działania na następny okres. Ponadto ustalono, że Rada zorganizuje wyjazd na Targi Rolnicze „AGROTECH 2017” w dniu 18.03.2017 r.

W drugiej części odbyło się szkolenie w trakcie, którego omówiono  następujące zagadnienia:

- aktualne przepisy weterynaryjne dotyczące rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej,

- szacowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych.

 - program wapnowania gleb kwaśnych (zasady dofinansowania),

- dopłaty bezpośrednie,

- planowany harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku.

- nowe zasady rejestracji i znakowania trzody chlewnej, w związku  z ukazaniem się drugiej specustawy w sprawie zwalczania ASF

- zasady bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej pod kątem zapobiegania ASF.

 

Poszczególne zagadnienia obszernie omówili według kompetencji przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii:  pani Ewa Stachowiak - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie oraz  pani Marlena Jędruszko – lekarz  weterynarii,  przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na czele z  panią Beatą Kocik - Kierownikiem BP ARiMR w Częstochowie, pan Henryk Kolasa, pan Ryszard Banasiak, pan Dawid Zamora, pan Robert Frączyk, a także Pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

Prezes Roman Włodarz poinformował zebranych o kontynuacji realizacji zadania: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego” w roku 2017. Osoby zainteresowane dofinansowaniem do wapnowania powinny śledzić stronę internetową ŚIR, gdzie będzie zamieszczona informacja o rozpoczęciu naboru wniosków.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.