Kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Żywieckiego

W dniu 13.06.2016 r. odbyło się na Żywiecczyźnie kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Żywieckiego. Spotkaniu przewodniczył pan Piotr Kufel, Przewodniczący Rady.

Po oficjalnym powitaniu zebranych, zaproszeni goście przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z rolnictwem. Wśród zaproszonych gości  obecni byli: Pani Ewa Foik, Kierownik PZDR  w Żywcu, Pani Ewa Fidler-Kwiatek - Powiatowy Lekarz Weterynarii , Pan Włodzimierz Lis - kierownik PT KRUS w Żywcu oraz pan Romuald Brandys - Członek Zarządu ŚIR

Pani E. Foik  omówiła przebieg kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, zaprosiła zebranych do udziału w Dniach Otwartych Dniach ŚODR w Mikołowie, gdzie można zobaczyć ciekawe wystawy i  wysłuchać interesujących prelekcji.

Pan Włodzimierz Lis omówił zmiany w KRUS, które weszły w życie w ub. roku, a obecnie są realizowane: wypłaty zasiłku macierzyńskiego, zasiłek opiekuńczy, otwarcie działalności gospodarczej dla ubezpieczonego w KRUS.

 Pan Romuald Brandys, poruszył kwestie związane ze zmianami w prawie dotyczącymi projektów ustaw:  Prawo Łowieckie i  Prawo Wodne oraz ustawy o Izbach Rolniczych. Zaprosił również zebranych na Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie, gdyż jest to impreza z tradycjami, którą warto zobaczyć i w której warto uczestniczyć, a także na realizowany przez ŚIR w trakcie DOD Piknik Wieprzowy, finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.