Stanowisko ŚIR ws obowiązkowego okresu utrzymywania poplonów ozimych w ramach programów rolnośrodowiskowych

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w związku z licznymi wnioskami rolników prosi o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne rozważenie możliwości skrócenia obowiązkowego okresu utrzymywania poplonów ozimych
w ramach programów rolnośrodowiskowych.

Doświadczenia z ostatniego roku związane z suszą wskazują jednoznacznie, że zaorywanie poplonów ozimych zgodnie z terminem określonymi w ramach programu rolno – środowiskowego, czyli nie wcześniej niż po 01.03. przyczynia się do pogłębienia deficytu wody na wiosnę. Obecnie kończy się trzecia z kolei zima
z ujemnym bilansem wody, aktualne prognozy pogody wskazują, że będzie bardzo wczesna wiosna w rozumieniu agronomicznym i z dużym prawdopodobieństwem należy się spodziewać rozpoczęcia prac wiosennych już w połowie lutego.

W tej sytuacji oczekiwanie na termin 01.03. jako moment rozpoczęcia uprawy na polach objętych schematem z poplonami ozimymi jest wręcz niezgodne z zasadami agrotechniki w sytuacji niedoboru wody w glebie.

 

Według naszej oceny umożliwienie rolnikom, wyjątkowo w tym roku wcześniejszego zaorania poplonów ozimych w ramach programów rolno – środowiskowych dałoby szansę na przynajmniej częściowe uratowanie bilansu wody i lepsze jej wykorzystanie przez rośliny jare.

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.