Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Lublińcu

Kolejne Statutowe Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego odbyło się 23.05.2016r  w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – pan Andrzej Moj, witając przybyłych gości, Członków Rady oraz rolników. Wśród uczestników posiedzenia znaleźli się miedzy innymi: Poseł na Sejm RP – pan  Andrzej Gawron, Prezes Zarządu ŚIR – pan  Roman Włodarz, Naczelnik WOŚR i L Starostwa Powiatowego w Lublińcu – pan Tadeusz Toma, przedstawiciele ANR w Opolu:  pan Marcin Burek i pan Filip Jany, kierownik PZDR – pan Jan Balmas, Kierownik PT KRUS w Lublińcu – pani Małgorzata Zalas, Kierownik BP AR i MR w Lublińcu – pani Mariola Pyka oraz przedstawiciel BGŻ PNB PARIBAS – pani Żaneta Wydmuch.

Przedstawiciel ANR przestawił główne założenia ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,  

Prezes Zarządu ŚIR pan Roman  Włodarz aktualny stan prac nad ustawą Prawo łowieckie oraz aspekty sprzedaży bezpośredniej.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w  Lublińcu - pani Pyka przypomniała o składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie za 2016 rok oraz poinformowała, że wypłata środków z dopłat bezpośrednich za 2015 rok realizowana przez Biuro Powiatowe ARiMR w Lublińcu wykonana jest  w 93%,  a wydanie decyzji na te dopłaty w 99,8% .

Kierownik PZDR w Lublińcu – pan Balmas zaprasił wszystkich zainteresowanych składaniem jakichkolwiek wniosków o środki pomocowe PROW 2014-2020 do współpracy, jak też do udziału w organizowanych pokazach i prezentacjach  we współpracy z Stacją Hodowli i Oceny Odmian w Kochcicach.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.