Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Częstochowskiego

W dniu 30 maja 2016 r., w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Częstochowskiego.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Obecni na nim przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa omówili bieżące działania tych instytucji.

Pan Konrad Jarzyński - Dyrektor Śląskiego Oddziału AR i MR, omówił realizację dopłat bezpośrednich za 2015 rok oraz przebieg składania wniosków o płatności bezpośrednich, ONW, PRŚ/PRŚK/RE i innych działań PROW w woj. śląskim za rok 2016.

WAŻNE: Od roku 2016 płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny (dotyczy również ONW, PRŚ, PRŚK, RŚ).

Informację na temat rolnictwa ekologicznego oraz działania pakietu rolnośrodowiskowo-klimatycznego realizowanego w ramach PROW 2014-2020 przedstawiła pani Olga Susek - specjalista Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Bieżące działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz emerytury rolnicze i inne świadczenia dla rolników omówiła pani Ewa Biniek z KRUS.

Informację z prac Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przedstawił pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu ŚIR. Poinformował także zebranych ro zmianach w ustawach: „Prawo łowieckie”  i „Prawo wodne” , przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej, obrotu ziemią oraz pracach nad zmianą ustawy o izbach rolniczych.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.