Jubileuszowa XX Regionalna Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku

W dniu 14 maja 2016 roku, odbyła się XX Jubileuszowa Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku, zorganizowana przez Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej i Radą Powiatową Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego.

Pielgrzymka była modlitewnym dziękczynieniem  za łaski otrzymane za pośrednictwem świętego Izydora Oracza – Patrona Rolników, połączonym  z Mszą Świętą w Sanktuarium pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku oraz spotkaniem integracyjnym połączonym z poczęstunkiem w Zespole  Szkół w Lubecku.

Wśród uczestników zaleźli się, Księża z pobliskich parafii, Członkowie Walnego Zgromadzenia i Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej z terenu województwa śląskiego, poseł na Sejm RP VIII kadencji Andrzej Gawron, wójtowie okolicznych gmin, radni, przedstawiciele samorządów i organizacji działających na rzecz rolnictwa i współdziałających z rolnictwem oraz rolnicy powiatu lublinieckiego oraz sąsiadujących terenów.

 Podczas trwania poczęstunku organizowanego przy finansowym  i rzeczowym wsparciu licznych sponsorów, głos zabrał Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej - Roman Włodarz, który podkreślił radość z faktu, że  każdego roku liczba uczestników Pielgrzymki jest większa  oraz  podziękował za wieloletni wkład pracy organizatorów w kontynuowaniu tego pięknego  dzieła.  Szczególne słowa podziękowania i uznania skierował do głównego inicjatora pielgrzymki - pana Józefa Prandziocha z Kochanowic. Osobom szczególnie zasłużonym  w rozpropagowanie  i organizację  wszystkich edycji Pielgrzymki,  Śląska Izba Rolnicza  przygotowała okolicznościowe listy gratulacyjne, które wręczał pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR oraz pan Roman Pielorz – Członek Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Lublinieckiego,a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚIR.                               

Organizatorzy dziękują wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania pielgrzymki, zorganizowania spotkania i poczęstunku, jak też wszystkim uczestnikom za bardzo liczne przybycie.

Pielgrzymce towarzyszyła,  zorganizowana na terenie gospodarstwa rolnego pana Józefa Richtera, wystawa zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych zorganizowana przez Klub „Traktor i Maszyna” 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.