Podsumowano Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 2, Technikum nr 2 w Kłobucku

W dniu 21.04.2016 roku, w Zespole Szkół nr 2, Technikum nr 2 w Kłobucku, kształcącym w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych, odbył się finał „ Konkursu wiedzy o Izbach Rolniczych, i  instytucjach pracujących dla rolnictwa, propagujący zdrowe żywienie i bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym”, zorganizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego - pana Jana Sasa.

Celem konkursu, podobnie jak w przypadku poprzednich jego edycji, było upowszechnienie wiedzy o samorządzie rolniczym, innych instytucjach pracujących na rzecz rolnictwa, promocja zdrowej polskiej żywości oraz zasad zdrowego odżywiania.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Dyrekcję Szkoły do Konkursu przystąpiło 29 uczniów, spośród których wyłoniono pięciu laureatów.

Pierwsze miejsce w Konkursie zajęła uczennica klasy II Technikum  - Katarzyna Radlak, drugie –  Monika Pawlak (II klasa Technikum), trzecie miejsce przypadło Jakubowi Grucy (II klasa Technikum), czwarte Agnieszce Stefańczyk , (IV klasa Technikum)natomiast na piątym miejscu uplasowała się Karolina Jeziorska- uczennica I klasy Technikum. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą oraz gadżety reklamowe ŚIR, ARR oraz KRUS.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu nagrody wręczali: pan Jan Sas – Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłobuckiego, pani Elżbieta Sławuta - Dyrektor Zespołu nr 2 w Kłobucku, pani Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura Zarządu ŚIR,  a także pani Beata Jaromin- Buczek - Kierownik Sekcji Informacji i Promocji z Oddziału Terenowego ARR  w Katowicach,  pani Helena Sikora – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.