Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

W dniu 24 marca 2016 r. w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, Śląska Izba Rolnicza, wspólnie z Komisją Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Katowicach,  zorganizowała Wojewódzką Konferencję dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.  W związku z  trudną sytuacją na polskim rynku wieprzowiny, głównym celem Konferencji była wymiana informacji oraz poglądów hodowców i producentów trzody chlewnej z terenu województwa śląskiego. 

Konferencję otworzył pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, a następnie głos zabierali kolejno: pan Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan  Janusz Wita - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Śląskiego,  pan Krystian Kiełbasa - Członek Komisji  Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa  Śląskiego, a zarazem Członek Grupy Producentów Trzody Chlewnej, pan Stanisław Wojciech – Prezes Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  w Katowicach oraz pan Jerzy Smogorzewski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Dyskutanci podkreślali, iż  poza embargiem na eksport mięsa do Rosji, istotnym powodem kryzysu na rynku wieprzowiny jest stwierdzenie przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) i choroby Aujeszky'ego  oraz niedopracowane w tej sferze przepisy, które są bardziej restrykcyjne aniżeli unijne, postępująca globalizacja produkcji wieprzowiny,  jak również brak powiązania zakładów przetwórczych z producentami tuczników i  brak umów kontraktacyjnych. 

W  konferencji  uczestniczyli także: przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych pracujących na rzecz i w obrębie rolnictwa, przedstawiciele Związków Branżowych oraz liczne grono hodowców  i producentów trzody chlewnej  z naszego regionu.

Przedmiotowe Forum Rolnicze zorganizowane zostało przy pomocy i uprzejmości Marszałka  Województwa Śląskiego, który bezpłatnie udostępnił na ten cel Salę Sejmu Śląskiego oraz przy współudziale Gospodarstwa Agroturystycznego RANCZO Kornelii i Krystiana Kiełbasy z Proboszczowic, które przygotowało poczęstunek dla uczestników Konferencji.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.