Posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej.

W dniach od 17 – 18 listopada 2011 r. w Ustroniu, odbyło się kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej. 
W posiedzeniu tym uczestniczyły Zarządy Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Izby Rolniczej w Opolu oraz Śląskiej Izby Rolniczej. 

W posiedzeniu uczestniczyli także Członkowie Walnego Zgromadzenia ŚIR oraz Dyrektorzy Biur Izb Rolniczych będących sygnatariuszami Porozumienia. Posiedzenie Izb swoją obecnością zaszczycili również: Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz, Członkowie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych – Stanisław Bartman i Robert Nowak, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach - Tomasz Żabiński, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie – Stanisław Gmitruk, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Jerzy Motłoch, Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Artur Janosik, Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Tadeusz Sarna, Zastępca Dyrektora ŚODR w Częstochowie – Grzegorz Boski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie - Irena Łaba oraz Jan Grabski – Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Marcin Ciźla – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W posiedzeniu Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej uczestniczył także Ksiądz Alojzy Wencepel - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, który szerokiej rzeszy rolników znany jest między innymi z organizowanych przez siebie comiesięcznych spotkań z przedstawicielami rolników i instytucji pracujących na rzecz i w obrębie rolnictwa, nie tylko z terenu województwa śląskiego, ale również z województw ościennych. 
Posiedzenie Porozumienia otworzył Prezes Zarządu ŚIR Roman Włodarz, przedstawiając uczestnikom posiedzenia prezentację nt: „Aktualnych problemów rolnictwa Polski Południowo – Wschodniej”. W następnej kolejności głos zabrali wszyscy Goście zaproszeni na Posiedzenie. 

Po dyskusji, w trakcie której poruszano aktualne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich, Członkowie Porozumienia omówili projekty i jednogłośnie podjęli następujące uchwały: 

Uchwałę nr 1/K/2011 o stanowisku w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej w okresie programowania 2014-2020.

Uchwałę nr 2/K/2011: w sprawie pilnego podjęcia prac nad zmianą ustawy o Izbach Rolniczych.

Uchwałę nr 3/K/2011 : o stanowisku w sprawie proponowanego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2012 roku.

Uchwałę nr 4/K/2011 : w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań na rzecz ratowania małych ubojni lokalnych oraz ułatwienia sprzedaży bezpośredniej.

Uchwałę nr 5/K/2011: o stanowisku w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości zajmowanych pod drogi.

Uchwałę nr 6/K/2011: w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa.

Uchwałę nr 7/K/2011: w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcia działań zapewniających rolnikom ochronę przed upadającymi i nierzetelnymi firmami skupowymi.

Uchwałę nr 8/K/2011: w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowienie wystąpienia do MRIRW w sprawie wyłączenia od 1 stycznia 2008 roku możliwości łączenia okresu ubezpieczenia w KRUS z okresem ubezpieczenia w ZUS.

Uchwały powyższe, poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych, zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Kliknij aby przeczytać treści uchwał :nr 1/K/2011 o stanowisku w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej w okresie programowania 2014-2020.

nr 2/K/2011: w sprawie pilnego podjęcia prac nad zmianą ustawy o Izbach Rolniczych.

nr 3/K/2011 : o stanowisku w sprawie proponowanego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2012 roku..

nr 4/K/2011 : w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań na rzecz ratowania małych ubojni lokalnych oraz ułatwienia sprzedaży bezpośredniej.

nr 5/K/2011: o stanowisku w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości zajmowanych pod drogi.

nr 6/K/2011: w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa..

nr 7/K/2011: w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcia działań zapewniających rolnikom ochronę przed upadającymi i nierzetelnymi firmami skupowymi.

nr 8/K/2011: w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowienie wystąpienia do MRIRW w sprawie wyłączenia od 1 stycznia 2008 roku możliwości łączenia okresu ubezpieczenia w KRUS z okresem ubezpieczenia w ZUS.0.

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.