Forum Rolnicze Województwa Śląskiego

W dniu 01.03.2016 r. w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, Śląska Izba Rolnicza zorganizowała Forum Rolnicze Województwa Śląskiego, które było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, informacji i poglądów środowiska rolniczego oraz do poruszenia najważniejszych problemów rolników naszego województwa.

Spotkanie otworzył pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, podkreślając, że Forum Rolnicze Województwa Śląskiego jest jednym z wielu spotkań środowisk rolniczych odbywających się w całym kraju, gdzie dyskutuje się na temat przyszłości polskiego rolnictwa.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego - pan Stanisław Dąbrowa, odniósł się w swoim wystąpieniu do opracowanej  Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku, która wyznacza kierunki strategiczne dla rozwoju obszarów wiejskich naszego województwa.

W otwarciu obrad uczestniczył także Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Grzegorz Wolnik.

Forum Rolnicze swoją obecnością zaszczycił także I Wicewojewoda Śląski - Jan Chrząszcz, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie działań Rządu, które dążą do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej oraz zatrzymaniu niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej.

W dyskusji w trakcie Forum Rolniczego uczestniczył także pan Szymon Giżyński – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w trakcie Forum reprezentował pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawił zebranym Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pan Konrad Jarzyński, omówił harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz realizację płatności bezpośrednich za 2015 r.

Zgodnie z porządkiem Forum Rolniczego, pan Janusz Wita -Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Członek Zarządu ŚIR, omówił temat: „Rolnictwo i jego przestrzeń produkcyjna wobec wyzwań rozwojowych w dokumentach strategicznych”.

W Forum Rolniczym Województwa Śląskiego uczestniczyli także: przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych pracujących na rzecz i w obrębie rolnictwa, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele Związków Branżowych oraz liczne grono rolników z naszego regionu.

Przedmiotowe Forum Rolnicze zorganizowane zostało przy pomocy i uprzejmości Sejmiku Województwa Śląskiego, który udostępnił na ten cel Salę Sejmu Śląskiego oraz przy współudziale Banku Gospodarki Żywnościowej  BNP Paribas, który ufundował poczęstunek dla uczestników Forum.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.