Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy: Śląską Izbą Rolniczą / ŚIR / a Oravską Izbą Rolno-Spożywczą / OPPK /

Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, informuje, że w dniu 19.02.2016 r. w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została
Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy: Śląską Izbą Rolniczą / ŚIR / a Oravską Izbą Rolno-Spożywczą / OPPK /

Strony, reprezentowane były przez:

Prezesa Zarządu ŚIR – mgr inż. Romana Włodarza i Wiceprezesa Zarządu ŚIR – mgr inż. Jana Grelę i Przewodniczącego - Ing. Tomášza Lúchava i Członka Zarządu - Jozefa Kondela (OPPK)

Podpisana umowa dotyczyć będzie rozwijania wzajemnej współpracy oraz obejmować będzie realizację niżej wymienionych zadań:

a)      Wymianę informacji na temat rolnictwa,

b)      Pomoc dla agro-przedsiębiorców obu krajów w tworzeniu i rozwijaniu wzajemnej współpracy, organizację wizyt agro-przedsiębiorców na targach Agrokomplex Nitra i Polagra w Poznaniu, i innych,

c)       Współpracę w zakresie doradztwa i szkoleń dla rolników, doradztwa w dziedzinach istotnych dla zmian warunków życia na wsi,

d)      Wspólne inicjatywy obu regionów mające na celu organizowanie rolników w celu ochrony własnych interesów gospodarczych,

e)      Wymianę materiałów dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz projektu wsparcia (dotacja),

f)       Wymianę lokalnych tradycji, rozwijanie współpracy w regionach: żilinski kraj i województwo śląskie,

g)      Organizację warsztatów dla rolników z okazji specjalistycznych wystaw, targów  i seminariów związanych z  tematyką rolną,

h)      Organizację warsztatów zarządów i personelu obu organizacji w celu wzmocnienia wzajemnej współpracy i omawiania bieżących problemów oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie rolnictwa.

Obie strony w ramach podpisanej umowy zobowiązały się do:

-          Rozpoczęcia ścisłej i systematycznej współpracy na zasadzie dobrowolności i suwerenności, aby zaspokoić potrzeby rolników i obszarów wiejskich oraz zakres integracji z UE  zgodnie ze swoimi statutami i celami,

-          Dołożenia wszelkich starań, aby program o wzajemnej współpracy powstał w jak najkrótszym czasie i był wypełniony uzgodnioną treścią.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.