II posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2016

 

W Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddziale w Mikołowie w dniu 26.01 2016 roku odbyło się II posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na którym utworzone zostały Listy Odmian Zalecanych (LOZ) zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku ozimego, ziemniaków i grochu dla województwa śląskiego na rok 2016.

Decyzje dotyczące utworzenia LOZ oraz włączenia lub wycofania z nich odmian podejmowane są przez dyrektora Stacji Koordynującej PDO w województwie, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wojewódzkiego PDO. Podstawą utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie naszego województwa odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń. Warunkiem zamieszczenia odmiany na LOZ jest odpowiednia ilość doświadczeń i czas badania: 2 lata w systemie rejestracyjnym (WGO) i przynajmniej 2 lata w systemie PDO. Decyzją Krajowego Zespołu PDO od roku 2010 możliwa jest Wstępna Rekomendacja Odmian (WR), które uzyskały bardzo dobre wyniki  2 – letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziły je w trakcie jednorocznych  doświadczeń PDO na terenie naszego województwa. Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania w województwie śląskim, ponadto rozważa się także inne cechy odmiany, jak np. odporność na choroby, zimotrwałość w przypadku roślin ozimych, wartość technologiczną, jakość ziarna, przydatność do przemysłu lub do specyficznych warunków gospodarowania.

Celem tworzenia List Odmian Zalecanych jest wskazanie najlepszych odmian wśród kilkudziesięciu wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian i Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Odmiany zamieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych
w gospodarstwie rolnym. Zrealizowany w latach 2013 – 2015 program badawczy PDO pozwolił na utworzenie w 2016 roku  LOZ dla gatunków: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime, owies, rzepak ozimy, ziemniak  oraz groch siewny. Liczba odmian umieszczonych na LOZ wynosi  dla poszczególnych gatunków od 4 do 17. Informacje na temat LOZ można uzyskać w: SDOO w Pawłowicach, Zakładzie Doświadczalnym w Kochcicach, Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach – Wydział Terenów Wiejskich, Śląskiej Izbie Rolniczej
w Katowicach, Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz w oddziałach w Mikołowie i Bielsku Białej.

 

Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDO mgr inż. Norbert Styrc

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.