Statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Częstochowskiego

W dniu 05.02.2016 r., w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, odbyło się statutowe  posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Częstochowskiego.

Spotkanie miało charakter informacyjno - szkoleniowy. Obecni na nim przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, omówili bieżące działania tych instytucji.

Pan Jerzy Smogorzewski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie, omówił  wszelkie wymogi kwalifikujące do urzędowego uwolnienia danego regionu od choroby Aujeszkyego.  Stwierdził, że nasze województwo zakończyło już program z powodzeniem..

Przedstawiciele ARiMR, pan Dawid Zamora oraz Robert Frączyk, omówili temat wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok w woj. śląskim. Poinformowali, że pozostało jeszcze do wydania około 10 tys. decyzji na płatności bezpośrednie. Dopiero pod koniec marca br. będą rozpatrzone wnioski „dużych rolników” (powyżej 30 ha) oraz gospodarstw po kontroli. Podkreślali równocześnie, że szybka wypłata płatności bezpośrednich jest konieczna do utrzymania płynności finansowej gospodarstw i zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków do produkcji rolnej.

Pan Grzegorz Boski, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, zachęcał do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych ŚODR oraz do korzystania z innych usług doradczych.

Pan Jarosław Krzystanek, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawił zebranym  działania podejmowane przez PIP w rolnictwie, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Informację z prac Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przedstawił pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu ŚIR.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.