Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego

Dnia 01.12.2011 r. w sali Narad Starostwa Powiatowego w Raciborzu odbył się finałowy II etap IV edycji Konkursu ,,Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego” organizowanego dla uczniów gimnazjów z obszaru owego powiatu. W finale Konkursu udział wzięło 42 uczniów z czternastu gimnazjów powiatu Raciborskiego, będących zwycięzcami eliminacji szkolnych. 

W tym dniu uczniowie otrzymali do rozwiązania test składający się z 40 pytań, gdzie podstawę jego poprawnego rozwiązania stanowiło posiadanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz informacji na temat działalności Śląskiej Izby Rolniczej, ubezpieczeń społecznych rolników jak również znajomości zagadnień związanych z pożarnictwem i ochroną środowiska.
Pod patronatem Starosty Raciborskiego Pana Adama Hajduka konkurs ,,Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego” został zorganizowany przez Śląską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Państwową Straż Pożarną w Raciborzu. 

Nagrody dla zwycięzców niniejszego Konkursu zostały ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe ,,AGROMAX”, Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu. 

Nagrodę za zajęcie I miejsca ufundowaną przez Śląską Izbę Rolniczą uczniowi Danielowi Komorek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu wręczył Prezes ŚIR w Katowicach Pan Roman Włodarz. 

Nagrodę za zajęcie II miejsca ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczniowi Jarosław Adamiak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu wręczyła Pani Elżbieta Zaborowska Kierownik PT KRUS w Raciborzu. 

Nagrodę za zajęcie III miejsca ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy uczennicy Magdalenie Szuba z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich wręczył Pan Jarosław Krzystanek – Przedstawiciel PIP – OIP Katowice. 

Nagrodę za zajęcie IV miejsca ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy uczniowi Adam Hain z Gimnazjum w Tworkowie wręczył Pan Jarosław Krzystanek – Przedstawiciel PIP – OIP Katowice.
Nagrodę za zajęcie V miejsca ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczennicy Annie Pradela z Gimnazjum w Szonowicach wręczyła Pani Elżbieta Zaborowska Kierownik PT KRUS w Raciborzu. 
Pozostali finaliści Konkursu otrzymali upominki rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Raciborzu, ,,AGROFUN”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,ELIKOR”. 

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.