Statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Myszkowskiego

W dniu 20.01.2016 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Myszkowie, odbyło się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Myszkowskiego, które otworzył Piotr Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej, a zarazem Członek Zarządu ŚIR, witając członków Rady oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi: pani Małgorzata Gałuszka – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR  w Myszkowie, która omówiła działania podejmowane przez  ARiMR, skupiając się głównie na realizacji wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 rok,  pan  Józef Ślusarz – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie oraz pan Adam Sroka – Powiatowy Lekarz Weterynarii, który poinformował zebranych, że powiat myszkowski spełnia wszelkie wymogi kwalifikujące do urzędowego uwolnienia tego regionu od choroby Aujeszkyego.

W dyskusji, w nawiązaniu do wystąpień zaproszonych gości, delegaci krytycznie wyrażali się o prowadzonym przez IUNG w Puławach monitoringu suszy, o procedurach powoływania, i działalności Komisji Suszowych, narzuconym sposobie szacowania szkód oraz związanej z tym pomocy, domagając się wystąpienia o zmianę przepisów w tym zakresie.  Podnoszono także  niskie ceny  trzody chlewnej -  w  2015 r. średnia roczna cena była najniższa od 2010 roku, konieczności przyspieszenia wypłat dla rolników płatności bezpośrednich za 2015 rok  oraz podkreślali konieczność uzyskania przez powiat myszkowski statusu „Urzędowej wolności od choroby Aujeszkyego”, który daje bardzo duże możliwości dla miejscowych hodowców świń w zakresie wprowadzenia na rynek unijny oraz wywóz poza Unię Europejską świń i produktów od nich pochodzący.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.