Targi Polagra-Premiery z udziałem KRIR i ŚIR

W dniach 21-24 stycznia 2016 roku odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich szósta edycja Targów Polagra - Premiery, które swoim patronatem branżowym objęła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Podczas Targów obecna ze stoiskiem była Krajowa Rada Izb Rolniczych, a w dniu 22 stycznia 2016 r., wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję dla rolników „Obrót ziemią rolną w Polsce – stan obecny i planowane zmiany”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Wziął w niej udział Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia.

Prezes Humięcki przedstawił obecny stanu dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi oraz wziął udział w dyskusji, udzielając odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości rolników. Główne tematy rozmów dotyczyły zasad przetargów ograniczonych oraz dzierżawy gruntów.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, zwrócił uwagę na potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań z kierownictwem Agencji, ponieważ pozwalają one w atmosferze poważnej dyskusji budować wzajemne zaufanie.

W drugiej części konferencji Naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariusz Drozdowski przedstawił planowane zmiany w systemie obrotu ziemią, w szczególności omawiając projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przewodniczący Nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego powołanej przez KRIR, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej - Roman Włodarz przedstawił uwagi, które wypracował samorząd rolniczy do projektowanej ustawy.

W Konferencji udział wziął także Jan Grela – Wiceprezes Zarządu ŚIR, Robert Nowak – Delegat ŚIR do KRIR oraz Członkowie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.