Kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego

W dniu 22 grudnia 2015 r. w sali Urzędu Gminy w Irządzach, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego. Posiedzenie prowadził pan Jan Grela - Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego, który otworzył posiedzenie Rady, witając jej Członków oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Jan Molenda - Wójt Gminy Irządze, Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Bożena Hankiewicz - Dyrektor Biura ŚIR, Gabriela Piasecka-  Kierownik Referatu Urzędu Skarbowego w Zawierciu, Jerzy Kuźma - Główny Specjalista ANR OT w Opolu, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Mikołowie, Witold Panas - Zastępca Dyrektora ARR OT w Katowicach, Anna Kowalska – Fert  – koordynator sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego, Eugeniusz Kieruzel - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zawierciu, Jolanta Knop – Główny Specjalista Placówki Terenowej KRUS w Koniecpolu oraz Marek Kowalski - Zastępca Kierownika Biura Powiatowego AR i MR w Zawierciu. 

W pierwszej części posiedzenia pan Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przedstawił zebranym najważniejsze działania podejmowane przez ŚIR na przestrzeni mijającego roku oraz odpowiadał na pytania kierowane pod jego adresem, które dotyczyły problemów występujących na terenach wiejskich naszego województwa. 

W dalszej części posiedzenia Rady Powiatowej zaproszeni gości przedstawiali najważniejsze zadania i działania instytucji rolniczych, które reprezentują, a następnie odpowiadali na liczne pytania Członków Rady Powiatowej. 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.