WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB"

"Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych, do których zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa.  

Po trwającej kilka lat przerwie w dofinasowaniu zakupów wapna nawozowego przez WFOŚiGW w Katowicach działalność ta została wznowiona, przy czym beneficjentem pośredniczącym w obsłudze i rozdziale środków Funduszu została Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie otrzymanej dotacji. W latach 2011-2015 ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wapniowych wydano kwotę ok. 5,8 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 75.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie ponad 28.000 ha gruntów rolnych. Przyznane na 2016 r. środki planuje się przeznaczyć na zakup ok. 10.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) i wysianie nawozu na powierzchni ok. 3.600 ha".

 

 

źródło: WFOŚiGW Katowice

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.