Statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego

Dnia 30.12.2015 r. w sali Gminnego Centrum Informacji w Rudniku, odbyło się  statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej, pan Kazimierz Lach, który otworzył posiedzenie Rady i przywitał jej członków oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. pan Alojzy Pieruszka  – Wójt Gminy Rudnik, pan Janusz Wita – Członek Zarządu ŚIR, pan Tadeusz Kozieł – Kierownik Biura Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu, pan Zbigniew Mazur – z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Raciborzu, oraz pan Henryk  Stuchły – Prezes Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu.

W pierwszej części posiedzenia powiatowy Lekarz Weterynarii omówił obowiązujące przepisy weterynaryjne, które dotyczą uboju zwierząt oraz wymagania  kwalifikacyjne  dotyczące osób uprawnionych do zawodowego uboju.

Następnie, Prezes Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu omówił przebieg Kampanii Cukrowniczej w roku 2015. Tegoroczna Kampania trwała 73 dni, zaś średni plon sięgnął 58 t z 1 ha, z tym że  na terenie raciborszczyzny,  średni plon z 1 ha wyniósł 68 t buraków, co jest doskonałym wynikiem i to nie tylko na terenie Polski.

Następnie głos zabrał pan Wita Janusz, Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, który omówił bieżącą działalność Śląskiej Izby Rolniczej.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.