Kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Powiatu Bielskiego

W dniu 21.12.2015 r.  w Bielsku-Białej, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Powiatu Bielskiego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej, Stefan Haczek, który otworzył posiedzenie Rady, witając przybyłych Członków Rady oraz zaproszonych gości.

W pierwszej części posiedzenia, Przewodniczący Rady, pan Stefan Haczek,  przedstawił sprawozdanie z prac Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego  za rok 2015,  pismo skierowane do Przewodniczących Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie wyników kontroli, jakie zostały przeprowadzone w 2014 r w ośmiu Izbach Rolniczych, pod kątem przestrzegania dyscypliny finansowej oraz tematy omawiane na II posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej V kadencji, podczas którego zatwierdzono projekt budżetu i plan finansowy ŚIR w 2016 r.

 

W drugiej części posiedzenia zaproszeni goście: pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, pani Katarzyna Wierzbinka – Powiatowy Lekarz Weterynarii, pani Maria Kowalska - Kierownik PT KRUS w Bielsku-Białej, pan Janusz Kudłacik – Kierownik BP ARiMR w Bielsku-Białej, pani Bożena Maślanka, Dyrektor ŚODR Oddz. w Bielsku-Białej oraz pan Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Powiatu Bielskiego, omówili najważniejsze zagadnienia związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi, które dotyczyły powiatu bielskiego. 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.