W dniu 04.12.2015 roku w Gminie Miedźno, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłobuckiego

W dniu 04.12.2015 roku w Gminie Miedźno, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie  Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłobuckiego.

Posiedzenie otworzył Jan Sas – Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego, witając członków Radyoraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Henryk Kiepura - Starosta Kłobucki, Piotr Derejczyk - Wójt Gminy Miedźno, Janusz Wita – Członek Zarządu ŚIR, Ewa Nowak - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kłobucku, Helena Sikora – Kierownik Placówki Terenowej  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku, Tadeusz Gęsiarz - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział   w Kłobucku, Izabela Antonkiewicz - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku oraz Lechosław Siedlak - Z-ca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kłobucku.

          Spotkanie stworzyło możliwość zaprezentowania najbardziej aktualnych działań i zadań podejmowanych i realizowanych przez instytucje pracujące na rzecz i w obrębie rolnictwa,

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.