Posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej

W dniach od 16 – 17 października 2014 r. w Wiśle, odbyło się kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej. 
W posiedzeniu tym uczestniczyły Zarządy Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Izby Rolniczej w Opolu oraz Śląskiej Izby Rolniczej. 

W posiedzeniu uczestniczyli także Członkowie Walnego Zgromadzenia ŚIR oraz Dyrektorzy Biur Izb Rolniczych będących sygnatariuszami Porozumienia. 
Posiedzenie Porozumienia otworzył Prezes Zarządu ŚIR Roman Włodarz, przedstawiając uczestnikom posiedzenia prezentację nt: „Aktualnych problemów rolnictwa Polski Południowo – Wschodniej”. W następnej kolejności głos zabrali wszyscy Goście zaproszeni na Posiedzenie. 

Po dyskusji, w trakcie której poruszano aktualne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich, Członkowie Porozumienia omówili projekty i jednogłośnie podjęli następujące uchwały: 

Uchwałę nr 1/K/2011: w sprawie: wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych o zapewnienie właściwej ochrony właścicieli gruntu w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10- 07-2014 w sprawie niezgodności z Konstytucją RP niektórych artykułów Prawa Łowieckiego w sprawie tworzenie obwodów łowieckich.

Uchwałę nr 2/K/2011: w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie rozmów z Ministrem Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom rolnictwa i leśnictwa.

Uchwałę nr 3/K/2011 : sprawie: wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań na rzecz rozwiązania problemu szkód wyrządzanych w rolnictwie przez ślimaki nagie. 

Uchwałę nr 4/K/2011 : w sprawie: wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań na rzecz ułatwienia sprzedaży bezpośredniej. 

Uchwałę nr 5/K/2011: w sprawie: wystąpienia do MRiRW o zastosowanie w latach 2015-2020 płatności związanych z produkcją bydła od 1 sztuki w stadzie, na terenie województw Polski południowo-wschodniej. 

Uchwałę nr 6/K/2011: w sprawie: wystąpienia do MRiRW o przesunięcie o 1 rok terminu stosowania zasad zazielenienia w zakresie dywersyfikacji upraw 

Uchwałę nr 7/K/2011: w sprawie: wystąpienia do MRiRW o pilne rozwiązanie problemu dostępu rolników do skutecznych i alternatywnych, wobec zakazanych neonikotynoidów, substancji czynnych środków ochrony roślin, niezbędnych w uprawie rzepaku i kukurydzy. 

Uchwałę nr 8/K/2011: sprawie: wystąpienia do MRiRW o pojęcie działań w celu ochronę interesów polskiego rolnictwa w zakresie dostępu produktów żywnościowych rodzimych do handlu detalicznego. .

Uchwały powyższe, poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych, zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.