W dniu 12.11.2015 r. w Bielsku-Białej, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego

W dniu 12.11.2015 r. w Bielsku-Białej, odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej  Powiatu Bielskiego. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej, Stefan Haczek.

W trakcie posiedzenia poruszane były sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym gmin powiatu bielskiego. Członkowie Rady omawiali problem dotyczący terenów rolniczych na terenie powiatu bielskiego, gdzie pomimo zasobu gruntów budowalnych, gminy nadal dążą do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Powstają nie tylko strefy ekonomiczne, ale wciąż rosną tereny przeznaczane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną.

Staje się to absurdalne, ponieważ zabudowa powstaje w miejscach oddalonych od istniejących zabudowań, niejednokrotnie pozbawionych dostępu do  mediów (prąd, gaz, kanalizacja), co wiąże się z dodatkowymi wydatkami dla gmin, chociażby przy rozbudowie kanalizacji. A co najistotniejsze, tak swobodnie prowadzoną polityką przestrzenną zaburza się istniejące kompleksy rolnicze, utrzymane         w dobrej kulturze rolnej. Rozbudowa domostw w nieprzemyślany sposób,  w niedalekiej przyszłości będzie miała znaczący wpływ nie tylko na prowadzenie gospodarstw rolnych, ale także odstrzału dzikich zwierząt, ponieważ nie będzie na to pozwalało prawo, mówiące o odległości od domostw przy prowadzeniu polowań.

Kolejnym poruszanym tematem była sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych. Członkowie Rady zgodnie stwierdzili, iż należy zorganizować w tym temacie szkolenie, jak tylko przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wejdą w życie czyli, początkiem nowego, 2016 roku.

Po raz kolejny padły wnioski o zwiększenie kompetencji Izb Rolniczych.

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.