Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Cieszyńskiego

W dniu 30.09.2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Cieszyńskiego, tym razem, na zaproszenie pana Macieja Bieńka, członka Rady Powiatowej oraz wieloletniego sołtysa Ochab,  miejscem posiedzenia była Tradycyjna Zagroda Rolna – Skansen Ochaby.

Na początku spotkania Państwo Maciej i Urszula Bieniek oprowadzili zebranych po Tradycyjnej Zagrodzie, omawiając poszczególne ekspozycje oraz odpowiadając na pytania zebranych. Muzeum rozpoczęło działalność w maju 2014 r. Obiekt wybudowano na zasadzie dawnej zagrody rolnej, na którą składają się: stajnia, wozownia, stodoła, wiata, wiatrak i chata. Państwo Bieniek oprowadzili grupę począwszy od zabytków związanych z życiem codziennym i pracą na roli, poprzez zabytki związane z rzadko spotykanymi zawodami, a na przedmiotach pochodzących z epoki PRL-u kończąc. Zgromadzenie tak wielu eksponatów zajęło właścicielom ponad 20 lat.  Stąd też, powstał pomysł na otwarcie Skansenu, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 1.064.000 zł co stanowiło 75% całej inwestycji. W ciągu roku udało się wybudować Tradycyjną Zagrodę. Skansen jest przedsięwzięciem społecznym i właściciele nie pobierają żadnych opłat za zwiedzanie.

Następnie grupa zgodnie z porządkiem udała się na posiedzenie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele: BP ARiMR w Międzyświewciu – Andrzej Lasoń,  PT KRUS w Cieszynie – Lucyna Czech, PZDR w Cieszynie – Zdzisław Majętny, PIW w Cieszynie – Bogusław Kubica, Oddz. WIORIN w Cieszynie – Wiesław Obracaj, ZSPT w Międzyświeciu – Jan Delong oraz Członek Zarządu ŚIR – Romuald Brandys. Goście omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące rolnictwa, na terenie powiatu cieszyńskiego, miedzy innym:

  • podsumowano kampanię składania wniosków bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych oraz wniosków o zalesienie,
  • omówiono projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej,
  •  przedstawiono komunikat w sprawie afrykańskiego pomoru świń,
  • omówiono zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin z perspektywy kilku ostatnich lat,
  • przedstawiono komunikat dotyczący wprowadzonych zmian w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  • przedstawiono zakres prac w nowej siedzibie ŚIR w Świerklańcu,
  • poinformowano o pozostałych środkach z programu WFOŚiGW w Katowicach na wapnowanie gleb w województwie śląskim,
  • z bieżących spraw Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego, omówiono propozycje organizacji Forum Rolniczego w Miedzyświeciu w pierwszym kwartale 2016, a miejscem organizacji wybrano Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu,
  • zaakceptowano również propozycję wyjazdu seminaryjnego na Słowację w temacie „Produkty regionalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów Orawy i Beskidów”,

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.