Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Żywieckiego

W dniu 07.09.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Żywieckiego. W trakcie spotkania, na którym obecni, zaproszeni goście Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Ewa Fidler-Kwiatek, Kierownik PZDR w Żywcu pani Wiktoria Kasztelnik, oraz przedstawiciel ARiMR pani Marta Czulak; omówili najistotniejsze dla powiatu sprawy dotyczące rolnictwa, miedzy innymi: o zasadach uboju bydła na użytek własny oraz chorobach pszczół i ich leczeniu, omówione zostały programy tj; Młody Rolnik, Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020.

Przewodnim tematem spotkania była sytuacja suszy w powiacie żywieckim, pani Marta Czulak poinformowała zebranych o możliwości skorzystania z pomocy finansowej z ARiMR dla rolników którzy ponieśli starty w wyniku tegorocznej suszy.  Straty poniesione z powodu suszy można będzie zgłaszać do końca września br., po sporządzeniu przez komisję, powołaną dla danej gminy, protokołu strat.

Następnie członkowie Rady Powiatowej dyskutowali o propozycji organizacji wyjazdu seminaryjnego dla członków Rady oraz rolników z powiatu żywieckiego na Słowację w temacie systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w krajach UE oraz produktów regionalnych.

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.