Posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekocinach

Posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zawierciańskiegow Urzędzie Miasta i Gminy Szczekocinach, w dniu 25.08.2015 r.

 

                Przybyłych na spotkanie członków Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Zawierciańskiego przywitał Jan Grela - Wiceprezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej oraz Krzysztof Dobrzyniewicz - Burmistrz Miasta Szczekociny. Pan Jan Grela, Przewodniczący Rady omówił bieżące działania ŚIR. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Jako pierwszy głos zabrał  Roman Włodarz-  Prezes Zarządu ŚIR, który poinformował  o działaniach ŚIR dotyczących uznania obszaru województwa śląskiego za obszar dotknięty suszą oraz przedstawił jak należy ww. zgłaszać szkody w gospodarstwie. Następnie omówił zagadnienia dotyczące szacowania szkód łowieckich w gospodarstwach wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Pan Grzegorz Dors, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, omówił postępowanie w przypadku wystąpienia skód łowieckich na terenach poza obwodami łowieckimi, a Pan TomaszPodmagórski,Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mówił o szkodach łowieckich wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (bobry).

Następnie  Stanisław Gmitruk - Dyrektor ŚOR ARiMR w Częstochowie, przedstawił stan aktualnie prowadzonych prac w ARiMR. Szczególną uwagą zwrócił na formy wsparcia przeznaczone dla rolników poszkodowanych przez warunki pogodowe, w tym suszę, ponadto poinformował  o prowadzonym obecnie naborze wniosków (20.08-16.09.2015 r.) dla działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Wspomniał również o organizacji akcji informacyjno-promocyjnej dla operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych”, dla którego planowany jest w najbliższym czasie nabór wniosków.

 W dalszej kolejności głos zabrała Irena Łaba -  Dyrektor OR KRUS w Częstochowie, która przedstawiła zakres prowadzonych obecnie prac w KRUS.

Spotkanie zakończyła dyskusja.

 

 

Przygotowała: Bożena Motłoch

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.