Operacja „Hortiterapia (ogrodoterapia) – innowacyjną szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z umową zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  Plan  Operacyjny  na  lata  2022-2023,  z Województwem  Śląskim  –  pełniącym  rolę  jednostki  regionalnej,  jest  organizatorem Operacji „Hortiterapia (ogrodoterapia) – innowacyjną szansą rozwoju obszarów wiejskich.”

Celem operacji jest zdobycie wiedzy z zakresu hortiterapii (ogrodoterapii) przez rolników z województwa śląskiego.

Wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem jest doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem hortiterapii innowacyjnego kierunku rozwoju gospodarstw  jako szansy na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego. Hortiterapia – leczenie ogrodem nie jest jeszcze powszechnie znaną metodą wspomagającą tradycyjne leczenie. Zaczyna być jednak coraz bardziej doceniana i stosowana w wielu krajach. Uczestnicy operacji będą mieli możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego i walorów przyrodniczych na przykładzie funkcjonujących z powodzeniem gospodarstw oferujących usługi hortiterapeutyczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Efektem natychmiastowym realizacji operacji będzie przeszkolenie 30 rolników z terenu województwa śląskiego na temat hortiterapii. Przewidywanym efektem operacji jest zainicjowanie nowego innowacyjnego w województwie śląskim, kierunku rozwoju obszarów wiejskich jakim jest hortiterapia.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 30 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego. Będą to rolnicy, członkowie samorządu rolniczego, osoby aktywne w środowisku wiejskim (liderzy), aktywnie współpracujące z innymi rolnikami, które zdobytą wiedzą podzielą się z innymi zainteresowanymi.

Ramowy program:

I dzień:

Zbiórka uczestników. Wyjazd.

Obiad w miejscowości Nidzica.

Wizyta na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ul. Michała Oczapowskiego 2, Olsztyn

- Wykład 1. nt. „Hortiterapia jako forma terapii biernej i czynnej.”

- Wykład 2. nt. „Kwiaty do ogrodów terapeutycznych.”

- Wykład 3. nt. „Ogród terapeutyczny dla seniora.”

- Wykład 4. nt. „Ogród terapeutyczny dla dziecka.”

Kolacja/nocleg

II dzień:

Śniadanie.

Wizyta w gospodarstwie Lawendowe Pole .

Degustacja herbatek lawendowych oraz ciasteczek lawendowych.

Zwiedzanie Lawendowego Muzeum, pokaz filmowy o lawendzie i muzeum żywym.

Wyprawa na plantację lawendy, zajęcia o uprawie, pielęgnacji i przetwarzaniu lawendy.

Nauka zbierania kwiatów - uczestnictwo w zbiorach lawendy,

Warsztaty florystyczne: przetwarzanie świeżych kwiatów,

Obiad

Warsztaty - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Warsztaty 1: „Wianki kwiatowe na głowę” (2 grupy po 15 osób)

Warsztaty 2: „Kwiatowy obraz-rośliny na suche bukiety”  (2 grupy po 15 osób)

Kolacja regionalna/ nocleg.

III dzień:

Śniadanie.

Wyjazd z hotelu.

Wizyta w ogrodzie do hortiterapii  - Zagroda edukacyjna w Dercu.

- Warsztaty 1: „Wianek na drzwi „ (2 grupy)

- Warsztaty 2:  „Kwiatowe łapacze snów” ( 2 grupy)

Obiad   -   Zielarska Wieś Blanki

Kolacja na trasie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dane  osobowe  uczestników  Operacji  przetwarzane  będą  zgodnie  z  przepisami rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  2016/679  z  dnia 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000, z późn.zm.)

Wszelkich informacji na temat możliwości udziału w Operacji udziela Biuro Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32 2580445

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.