Jubileusz XXV -lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

W dniu 25 maja 2022 roku, w Sali Sejmu Śląskiego, w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu  XXV -lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego, którą honorowym patronatem objął Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP 3 Katowice oraz Polskie Radio Katowice.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Śląskiej Izby Rolniczej oraz odśpiewaniem przez zebranych na uroczystości - Hymnu Państwowego.

Uczestniczących w Jubileuszu Gości powitał pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej. 

Uroczystości Jubileuszu swoją obecnością uświetnili:

Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Beata Białowąs - Członek Zarządu Śląskiego, Jan Kawulok - Przewodniczący Sejmiku, Beata Kocik –  Wiceprzewodnicząca Sejmiku, a zarazem Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Rafał Kandziora – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Bartłomiej Kowalski - Członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Halina Sobańska -  w zastępstwie Posła na Sejm RP Włodzimierza Czarzastego, Szymon Danielczyk - w zastępstwie Posła na Sejm RP Mirosława Suchonia, Robert Jakubik - Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w zastępstwie Posła na Sejm RP Grzegorza Pudy, Wiktor Szmulewicz - Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Piotr Kufel - Prezes Zarządu Bielskiej Izby Rolniczej oraz Śląskiej Izby Rolniczej wraz z Członkami Zarządu, Robert Nowak - Prezes Zarządu Częstochowskiej Izby Rolniczej oraz Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Kazimierz Woźniczka - Prezes Zarządu Katowickiej Izby Rolniczej, Czesław Smusz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej I kadencji, Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Stanisław Myśliwiec - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Karbowy – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Marek Froelich – Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Fornal – Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, Hanna Chodkowska -  Delegat do KRIR Mazowieckiej Izby Rolniczej, Jarosław Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Wójcik – Członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Józef Kondela, Anton Sitek i Jan  Vlžak ze Słowackiej Izby Rolno – Spożywczej,  Katarzyna Szczepaniak - Dyrektor Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Anna Słowik - Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej, Agnieszka Łodej - Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Paweł Sokół -  Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego i Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Ewa Stachura – Kruszewska - Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie, Jerzy Lenard - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie, Danuta Kożusznik - Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej, Zbigniew Chwastek - Prezes Śląskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Jerzy Hławiczka  - Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Jarosław Goliniewski - Dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie, Jolanta Duda - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Katowicach, Agnieszka Wisła - Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Katowicach, Roman Fierla  - Przewodniczący Związku Wzajemności Członkowskiej PLON, Michał Jordan – Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Bielsku – Białej, Michał Gawdzik - Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Katowicach, Michał Czapla - Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Częstochowie, Michał Famielec -Dyrektor BNP Paribas Oddział w Gliwicach, Jarosław Krawczyk - Dyrektor BNP Paribas Oddział w Częstochowie, Norbert Styrc - Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, Małgorzata Szydło - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Gliwicach, Marek Dziubek - Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Konrad Jarzyński - Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie, Piotr Dobosz - Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, Tomasz Matyszczak - Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Barbara Borecka -  Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Danuta Jędrychowska - Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Dorota Sysoł – Sornat - Kierownik Działu Nadzoru Farmaceutycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny top agrar Polska, Piotr Łuczak - Prezes Zarządu Agrokonsument, Redaktor Naczelny, Członkowie Śląskiej Izby Rolniczej, Kadencji I-VI, pracownicy oraz sympatycy ŚIR.

Po uroczystym otwarciu uroczystości, które swoim występem uświetnił reprezentacyjny zespół miasta Ustroń - Estrada Regionalna "Równica",  „Rys historyczny działalności samorządu rolniczego województwa śląskiego”  przedstawił Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za wybitne  zasługi dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce, za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa oraz za zasługi dla województwa śląskiego.

Odznakami Honorowymi „ Zasłużony dla Rolnictwa”, nadanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wręczał Robert Magdziarz -  II Wicewojewoda Śląski, odznaczeni zostali:

- Michał Pucher,

- Anna Rabsztyn,

- Dorota Dudziuk,

- Andrzej Nycz,

- Bernard Mikuda,

- Łukasz Roj,

- Wojciech Taranowicz.

W dalszej kolejności Jan Kawulok – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, w towarzystwie Beaty Kocik – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego,  odznaczył osoby zasłużone dla naszego województwa Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Złotymi Odznakami odznaczeni zostali:

- Tadeusz Toma,

- Wawrzyniec Mąsior.

Srebrnymi Odznakami odznaczeni zostali:

- Krzysztof Kubat,

- Marcin Sikora.

W trakcie Jubileuszu, zasłużonym rolnikom wręczone zostały także Odznaki Krajowej Rady Izb Rolniczych „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”, które wręczał Wiktor Szmulewicz  - Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w towarzystwie Roberta Nowaka – Członka Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Srebrną Odznaką odznaczony został:

- Waldemar Maryska.

Brązowe Odznaki otrzymali:

- Jerzy Kubara,

- Stanisław Pilch,

- Zbigniew Ociepa,

- Jerzy Kopeć,

- Zbigniew Wyrobek,

- Waldemar Wachowski,

- Andrzej Pniak,

- Grzegorz Gworys,

- Henryk Dziubek.

Z okazji Jubileuszu XXV – lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego, na ręce Prezesa Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej - Romana Włodarza, zaproszeni Goście składali gratulacje, serdeczne podziękowania i wyrazy największego uznania dla wszystkich rolników za zaangażowanie i pracę na rzecz rolnictwa  i obszarów wiejskich na terenie województwa śląskiego.

Relacja z jubileuszu także TUTAJ

Prezentacja omawiająca historyczny dorobek Izby TUTAJ

Prezentacja 25 LAT SAMORZĄDU ROLNICZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.