Odszkodowania suszowe, a SMSR-System Monitoringu Suszy Rolniczej

Odszkodowania suszowe, a SMSR-System Monitoringu Suszy Rolniczej

Rolnicy często są bezsilni, ubiegając się o odszkodowania za szkody w uprawach spowodowane suszą rolniczą. Sieć stacji meteorologicznych i posterunków pomiarowych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) tworząca  System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) w Polsce jest słabo rozwinięta. Ocena zagrożenia suszą na jej podstawie jest bardzo niesprawiedliwa.

System Monitoringu Suszy Rolniczej  (SMSR), który ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w "Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce" nie pokazuje stanu faktycznego w terenie i rolnicy nie dostają należnych im odszkodowań.

Realizując postulaty rolników pani Renata Szczurek - Przewodnicząca Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Częstochowskiego wraz z panem Piotrem Mercem – Członkiem Rady Powiatowej  ŚIR  Powiatu Częstochowskiego z terenu  gminy Mykanów, odbyli liczne spotkania w tej sprawie z panem Krzysztofem Smelą - Starostą Częstochowskim oraz panem Marianem Stępniem - Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Przedstawili oni powagę sytuacji i ogromną potrzebę wybudowania w powiecie częstochowskim, we współpracy z IUNG w Puławach, stacji meteorologicznych. Stacje meteorologiczne będące w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej przyczynią się do poprawy skuteczności ubiegania się o odszkodowania za straty w uprawach rolnych spowodowane suszą.

Postulat Śląskiej Izby Rolniczej znalazł akceptację Starosty Częstochowskiego  i Zarządu  oraz Rady Powiatu.  Z budżetu Powiatu na 2021 r. wyasygnowano środki finansowe dzięki którym, w grudniu 2021 roku na terenie powiatu częstochowskiego powstały 3 automatyczne stacje meteorologiczne pracujące w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR). Zwiększa to rzetelność pomiarów i szanse na odszkodowania dla rolników, u których wystąpią straty w uprawach spowodowane suszą rolną.

W powiecie częstochowskim stacje wybudowano w Borownie Gmina Mykanów, w Przymiłowicach Gmina Olsztyn oraz w Białej Wielkiej Gmina Lelów. Poniżej adresy do w/w Stacji:

 http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Borowno

 http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Przymiłowice

 http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Biała Wielka

 

Przygotowali:

 

- Bożena Motłoch – Starszy Inspektor Biura Powiatowego Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie,

- Marian Stępień - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

 

 

 

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.