Wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem pt: „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”

Śląska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie  z umową nr 6/PO2020-2021/2021 z dnia 05.05.2021 r., zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie wyjazdu studyjnego połączonego ze szkoleniem pt: „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie doskonałą formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie dochodowej poza rolniczej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem operacji będzie wzrost wiedzy oraz nabycie nowej wśród 45 rolników z terenu województwa śląskiego poprzez udział w przedmiotowej informacji. Uczestnicy operacji będą mieli możliwość poznania dobrych praktyk i kreatywnych postaw w zakresie przedsiębiorczości, dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej poza rolniczej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko – Senejskiej Lokalnej Grupy Działania.

Grupę docelową operacji stanowić będzie 45 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego. Będą to rolnicy, członkowie samorządu rolniczego, osoby aktywne w środowisku wiejskim (liderzy), aktywnie współpracujące z innymi rolnikami, które zdobytą wiedzą podzielą się z innymi zainteresowanymi.

Ramowy program:

I dzień:

Zbiórka uczestników. Wyjazd.

Obiad w miejscowości Ostrów Mazowiecka.

Zakwaterowanie.

Kolacja  - spotkanie i wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami Suwalsko-Sejnieńskiej LGD.

II dzień:

Śniadanie.

Prezentacja dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektów realizowanych w ramach PROW przez beneficjentów z terenu działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania –wizyty u  przedsiębiorców:

- projekt - rozszerzenie dotychczasowej oferty o możliwość korzystania z aktywnego wypoczynku (miejscowość - Osinki);

- projekt: „Portal turystyczny” – internetowa baza informacji turystycznej SUWALSZCZYZNA.EU (miejscowość - Suwałki);

- projekt: Wzmocnienie konkurencyjności jakością usług agroturystycznych (miejscowość - Osinki);

Obiad.

Szkolenie pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”, zgodnie z programem.

  1. Definiowanie produktu lokalnego i turystycznego - czym jest produkt, cechy produktu, kreowanie produktu.
  2. Opracowanie karty produktu/usługi, koszty wytworzenia produktu, wyliczenie ceny, opłacalność ekonomiczna produktu.
  3. Przerwa kawowa.
  4. Marketing produktów lokalnych i turystycznych, produkt lokalny i turystyczny – szanse i zagrożenia.
  1. Rola produktów lokalnych w budowaniu oferty turystycznej.
  2. Budowanie marki lokalnej regionu.
  3. Pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Kolacja.

III dzień:

Śniadanie.

Prezentacja dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektów realizowanych w ramach PROW przez beneficjentów z terenu działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania – wizyty u  przedsiębiorców:

- projekt: Uzyskanie dochodu z rozpoczętej działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn i urządzeń w celu świadczenia usług (miejscowość - Czostków);

- projekt: Wzrost konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego poprzez utworzenie stref wypoczynku i rekreacji” (miejscowość - Burdeniszki);

- projekt: Atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań w Okuniowcu, czyli inwestujemy

 w ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, sportowe i turystyczne (miejscowość – Okuniowiec);

Obiad.

Pokaz tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych i tradycyjnych  - pokaz wyrobu serów lokalnych w miejscowości Wiżajny.

Pokaz tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych i tradycyjnych  - pokaz pieczenia sękacza w miejscowości Suwałki – Krzywe.

Kolacja

IV dzień:

Śniadanie.

Wyjazd, w drodze powrotnej obiad w miejscowości Rawa Mazowiecka.

 

Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Biuro Powiatowe Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod numerem telefonu 32/2580-445.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.