KOLONIE LETNIE 2021

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, w 2021 roku organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia (urodzone od dnia 01.01.2005 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS (pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania kolonii.

W bieżącym roku kolonie dla dzieci z województwa śląskiego odbywać się będą nad morzem,  w miejscowości  Jarosławiec, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bryza Morska” w terminie  od 14.07.2021 r. do 22.07.2021 r. Opłata za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 600 zł.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021r., organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą  w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W przypadku zainteresowania udziałem w koloniach letnich, prosimy o kontakt z panią Bożeną Motłoch – Starszym Inspektorem Biura Powiatowego Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie pod nr telefonu 603251959.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.