Śląska Izba Rolnicza prowadzi nabór dzieci na letni wypoczynek

 

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną  w wieku do 16 roku życia  na kolonie letnie  do Władysławowa - Chłapowa

 

Śląska Izba Rolnicza prowadzi nabór dzieci na letni wypoczynek, organizowany przez biuro KRIR, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kolonie odbędą się w Ośrodku Kolonijnym Korsarz we Władysławowie-Chłapowie, w terminie od 14 do 22 sierpnia 2020 r.

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Do udziału w 9-dniowym turnusie wakacyjnym zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w wieku do 16 lat (data urodzenia - nie wcześniej niż 01.01.2004 r.), których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie), lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 570,00 zł.

W ramach kosztów uczestnicy kolonii mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • opiekę pedagogiczną i medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem.

W związku z epidemią COVID-19, tegoroczne kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Zostanie także zapewniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.

W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN, rekrutacja uczestników na kolonie odbywa się ze szczególnym przestrzeganiem określonych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi, co potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni w ankiecie kwalifikacyjnej koniecznej do zakwalifikowania i oświadczeniu podpisanym w dniu wyjazdu.

 Uczestnicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii.

Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Śląskiej Izby Rolniczej

tel. 32 2580445  najpóżniej do dnia do dnia 24 czerwca br.

 

REGULAMIN uczestnictwa w kolonii (plik pdf)

 

 

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.