Wyniki wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej ŚIR, Delegata do KRIR oraz Komisji Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które odbyło się 4 września br. w Świerklańcu, na VI kadencję, czyli na lata 2019 - 2023  wybrani zostali:

 

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej: 

- Prezes Zarządu: Roman Włodarz

- Wiceprezes Zarządu: Piotr Kołodziejczyk

- Członkowie Zarządu:

Romuald Brandys

Krzysztof Wenglorz

Janusz Wita

 

Delegat do KRIR: Robert Nowak

 

Komisja Rewizyjna Śląskiej Izby Rolniczej:

 

Blandyna Kąkol

Danuta Matusiak

Renata Szczurek

Grzegorz Gworys

Roman Pielorz

 

I Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Rolniczej, w trakcie swojego posiedzenia, Uchwałą nr 4/I/2019 powołało także Komisję Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w następującym składzie:

 

Dudziuk Dorota

Kąkol Blandyna

Matusiak Danuta

Szczurek Renata

Gworys Grzegorz

Haczek Stefan

Łaszczyk Jacek

Pielorz Roman

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.