Apel Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej do Rolników o jak najszybsze składanie do swoich Urzędów Gmin wniosków o oszacowanie strat suszowych w uprawach rolnych

Od początku wiosny głęboki niedobór wody, spotęgowany długotrwałą falą rekordowo wysokich temperatur powietrza, doprowadził do wystąpienia na większości obszaru kraju dotkliwej, porównywalnej z ubiegłoroczną, suszy rolniczej.

Przypominamy, że oszacowanie strat w uprawach  musi nastąpić jeszcze przed ich zbiorem, a  oszacowania strat jest możliwe po złożenie wniosku przez Rolnika w Urzędzie Gminy.

Trzeba pamiętać, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u Rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w Urzędzie Gminy.

Podstawowymi  formami pomocy dostępnymi dla rolników są:

- udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym,

- kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,

- udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,

- udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,

Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe, Rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu, o co niejednokrotnie samorząd rolniczy wnioskował do Rządu, by  zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu Państwa na usuwanie skutków suszy.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.