Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 1 stycznia 2003 roku" został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W bieżącym roku kolonie dla dzieci z województwa śląskiego odbywać się będą nad morzem w miejscowości Smołdziński Las, na terenie kompleksu Kolonijno-Wypoczynkowego „Beata” i  „Fiord” w terminie  od 25.07. - 04.08.2019 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w koloniach letnich proszę o kontakt z Biurem Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod nr telefonu 32/2580445.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.